مشاوران هیروو

روانشناسی ، مشاوره و درمان حوزه خانواده و کودکان

مشاوران هیروو

روانشناسی ، مشاوره و درمان حوزه خانواده و کودکان

مشاوران هیروو

مشاوران هیروو

بازی نهنگ آبی یک غول آبی

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۴۴ ب.ظ

بازی نهنگ آبی

چطور امکان دارد یک بازی منجر به این شود که کودک یا نوجوانی دست به خودکشی بزند ؟

همیشه ما انتظار داشتیم بازی ها کودکان و نوجوانان ما رو سرگرم کنن ؟

همیشه شاکی بودیم که بازی ها وقت بچه ها را طلف میکنند و نمیگزارند که کودک درس بخواند ؟

گویا یک بازی میتواند عمر و جوانی کودکان را نیز طلف کند

چه اتفاقی می افتد که کودک یا نوجوان به نقطه ای میرسد که چنین اعمالی را انجام میدهد؟در واقع بازی نهنگ آبی یک بازی نیست ، نهنگ آبی بستریست برای ارتباط بین افراد که متاسفانه محیطی را فراهم میکند که افراد با مشکلات و بیماری های روانی از جایگاهی با کودک و  نوجوان صحبت کنند که قدرت پذیرش بیشتری داشته باشند و به عبارتی نوجوانان که بستر پذیرش مناسبی را به صورت ذاتی دارا میباشند با این ساختار شوم به دام می افتند و اقدامات بازی را گویی از سیستمی برتر از خودشان دریافت میکنند و هیچ گونه جایی برای شک کردن و سوال برای خود نمیگزارند

در این حالت فرد فرمان دهنده دستورات بازی نهنگ آبی را به صورت پله پله و آرام دستوراتی به کودک میدهد و با توجه به عملکرد او روز به روز این دستورات را شدید تر میکند و به عبارتی با کودک و یا نوجوان بازی و عقده های روانی خود را با آنها تخلیه میکند و احساس قدرت به او دست میدهد


توجه والدین به کودکان در مورد بازی نهنگ آبی


در واقع این یک بازی نیست بلکه دالانیست که از طریق آن فردی شیطانی به نوجوانان دسترسی پیدا میکند و از حساس بودن نوجوانان دارای اختلالات و مشکلات روحی استفاده میکند

پس والدین واقعا باید مراقب این موضوع بوده و از مسیر درست و با روش های صحیح ارتباط با نوجوان هم نسبت به وضعیت کودک اطلاع یابند و هم به او آگاهی های کافی دهند و از بروز چنین مساعلی جلوگیری کنند و حتی اگر به کودک خود مشکوک به بازی نهنگ آبی هستند حتما به مشاور مراجعه کنند و یا از مشاوره تلفنی متخصص نوجوانان کمک بگیرند تا خدای ناکرده چنین مشکلی بروز نکند


مشاوره تلفنی برای جلوگیری از بازی نهنگ آبی