مشاوران هیروو

روانشناسی ، مشاوره و درمان حوزه خانواده و کودکان

مشاوران هیروو

روانشناسی ، مشاوره و درمان حوزه خانواده و کودکان

مشاوران هیروو

مشاوران هیروو

حرف های بی ادبانه در کودکان

پنجشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰ ق.ظ
حرف های بی ادبانه در کودکان

حرف های بی ادبانه در کودکان

حرف های بی ادبانه در کودکان و طرز صحبت کردن با کودک مرحله ی صفر یا همان دو تا چهار ونیم سال زمینه دیگری است که محتاج توجه است . کودک در این مرحله با زبان تجربه می کند ، کلماتی را به کار می برد که قبلا از آنها استفاده نکرده است . گاه حرف های خارج از نزاکت ، کلمات زشت و لطیفه های نامربوط می گوید .

حرف های بی ادبانه در کودکان 2

  • اما چگونه با حرف های بی ادبانه وخارج از نزاکت فرزندمان برخورد کنیم ؟

پدر ومادر تنها وقتی برای اولین بار از زبان کودک ( حتی دوساله ) خود حرف زشتی می شنوند ، بسیار تعجب می کنند و حال آنکه جای تعجبی وجود ندارد . این کلمات هم مثل سایر کلمات بخشی از تجربه کلامی کودک اند ، با این حال بی تفاوت ماندن و به حال خود گذاشتن او هم درست نیست .

حرف های بی ادبانه در کودکان 3

 

به اعتقاد مشاوره ی هیروو این نصیحت متداول که « خود را به نشنیدن بزنید فراموش می شود » به هیچ وجه  در مقابل حرف های بی ادبانه در کودکان درست نیست . واقعیتی است که کودک اغلب برای جلب توجه از این کلمات استفاده می کند ، اما به روی مبارک نیاوردن و ناشنیده گرفتن آن دو اشکال عمده دارد :

۱-به کلی ناشنیده گرفتن حرف زشت ، بخصوص وقتی که کودک کلمه رکیکی به زبان می آورد ، آنقدر ها هم آسان نیست . اگر با همسایه دیوار به دیوار خود صحبت می کنید و دختر سه ساله شما حرف رکیکی می زند ، خواسته یا ناخواسته واکنش نشان می دهید و این واکنش از دید کودک پنهان نمی ماند .

۲- ناشنیده گرفتن حرف زشت ، کودک را از چیزی محروم می کند که برای رشد اخلاقی او بسیار لازم است : بازخورد ( واکنش ) اجتماعی مشخص به خاطر رفتار ناپسند .

کودک باید رفتار های ناپسند را بشناسد و از دلیل ناپسند بودن آنها آگاه گردد . صحبت خارج از نزاکت از آن جهت قابل قبول نیست ، که دیگران شنیدنش را دوست ندارند . به عبارت دیگر « با ادب ها ، در حضور دیگران به این شیوه صحبت نمی کنند . »

اگر این توضیحات موثر نشد ، باید مجازاتی تعیین کنید . می توانید از سیاست به اتاق خود فرستادن و حتی در مواقعی از به کپل زدن استفاده کنید .

جهت تماس و مشاوره تلفنی با روانشناس و مشاوران  متخصص ازطریق تلفن ثابت و بدون پیش شماره با 9092305983 تماس حاصل فرمایید.

یا به سایت www.heiroo.com مراجعه کنید

دلایل بهتری در برابر حرف های بی ادبانه کودکان بخواهید

راه دیگری برای برخورد باحرف های بی ادبانه در کودکان مرحله صفر این است که آنها را از منطق « چون آن را می خواهم ، باید مال من باشد » به برداشتن قدمی فراتر تشویق کنیم .

در جواب منطق کودک  مرحله صفر یا همان دو تا چهار و نیم سال که می گوید : « دلیل آنقدرها خوبی نداری ، تنها به صرف اینکه چیزی را می خواهی ، نباید به تو برسد . »

به تدریج کودک مرحله صفر می فهمد برای خواسته هایش باید دلایل عینی بهتری داشته باشد . بطور مشخص ، در بدو امر ، دلایل کودک آن چنان که باید و شاید مستدل نیست . دلایل اولیه ، بیشتر در خدمت خود اوست :

  • « باید چهارتا نان  شیرینی بخورم چون چهار سال دارم »
  • « باید اول من بروم چون بزرگترم »
  • « باید آب نبات قرمز را من بردارم چون لباسم قرمز است »

این توجیحات ، هرچند ابتدایی ، قدمی در راستای درست به حساب می آیند . این حقیقت که کودک مرحله صفر به خود زحمت نمی دهد تا دلیلی در توجیه خواسته هایش ارایه کند نشانه کنار گذاشتن تدریجی خود مداری و توجه به انتظارات سایرین است . کم کم می فهمد ، اگر می خواهد به خواسته هایش برسد ، باید برای اطرافیان دلایل موجه داشته باشد .واگذاری مسؤلیت ترفندی برای جلوگیری از حرف های بی ادبانه در کودکان

انجام کارهای خانه برای جلوگیری از حرف های بی ادبانه در کودکان مرحله صفر ینی دو تا چهار ونیم سال بسیار مهم است . کودک با کمک به انجام کارهای خانه به دست یافت مهمی می رسد که می توان آن را نقش اجتماعی مسؤلانه در خانواده نامید و این پادزهر مناسبی در برابر خودمداری است .

توجه داشته باشید وظایفی به کودک محول کنید که شامل انجام کار برای دیگران باشد ( مانند چیدن میز ) و مهمتر از آن به کودک نشان دهید از کمکی که به شما کرده متشکرید و قدر زحمتش را می دانید . در این مساله توجه زیادی داشته باشید تا بتواند مهاری در راستای حرف های بی ادبانه در کودکان باشد .


برای مشاهده مطالب بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید.

منبع : مشاوران هیروو